top of page
(Medische) aandachtspunten

Tijdens een ademsessie doen we uitsluitend ademwerk dat voor iedereen vrij en toegankelijk is. Het is geschikt voor iedereen die nog geen ervaring heeft met ademwerk en daar mee wil kennismaken.

Maar en zijn een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Hoewel ademwerk wetenschappelijk bewezen goed voor een gezonde levensstijl is, is het nooit een vervanging voor medisch advies. Sommige vormen van ademwerk kunnen intens en diepgaand doorwerken, zowel fysiek als emotioneel en mentaal. Daarmee kan het snel en effectief voor een doorbraak zorgen. Natuurlijk is iets wat zich jaren heeft vastgezet niet in één sessie weg, maar zaken kunnen wel in beweging komen.

 

Jij kent jouw eigen lijf en geest het beste. Je bent dus ook zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Informeer de ademcoach voorafgaand aan de sessie als je zwanger bent of een medische/psychische aandoening hebt. Ook in dat geval kun je veilig meedoen, eventueel krijg je een aangepaste instructie.

 

Als je last hebt van één van de volgende aandoeningen, overweeg dan je dokter te raadplegen voor deelname:

- epilepsie
- ernstige PTSS of trauma
- gebruik van medicijnen die de hersenstructuur veranderen, zoals bij angst antidepressiva, ADD, enz.

- nieraandoeningen

- hartaandoeningen en ritmestoornissen

- hoge of lage bloeddruk met wegrakingen

- ernstige psychische problemen

- aneurysma in de voorgeschiedenis

- diabetes

- ernstige longaandoening

- gebruik van drugs

- recent ondergane operatie, hechtingen of verwondingen

- netvliesloslating, glaucoom

- eerdere diagnose van bipolaire stoornis, schizofrenie of andere psychiatrische aandoening

- ernstige psychosomatische aandoening
 

Nogmaals, de sessie zijn veilig voor iedereen en in een aantal gevallen zullen we indien nodig een aangepaste vorm aanbieden. Luister altijd goed naar je lichaam en respecteer je eigen grenzen. Je blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk om een inschatting te maken.

 

Ter voorbereiding is het fijn om makkelijke zittende kleding aan te trekken wat niet knellend is en tot 2 uur van te voren niets of evt. erg licht te eten. Op de dag zelf weinig tot geen koffie te drinken, en niet onder invloed van alcohol en/of (soft) drugs te zijn.

De ademcoach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige mentale, fysieke of emotionele verandering die ontstaan door oefeningen.
 

Algemene voorwaarden

1.      Algemeen

Ingetulen.nl is gevestigd in Voorhout en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer: 63159422.
 

2.      Annulering

Bij annulering van een individuele sessie dien je dit uiterlijk 24 uur van tevoren te laten  weten. Binnen 24 uur ben ik helaas genoodzaakt om de kosten van een sessie volledig in rekening te brengen.
Bij annulering van een workshop geldt bij afmelding 7 dagen voor aanvang dat er helaas 50% in rekening wordt gebracht, na die tijd is het 100%.
 

3.      Tarieven

Alle tarieven zijn altijd op basis van 0% BTW.
 

4.      Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvang je vooraf een factuur. Deze dient uiterlijk 7 dagen na ontvangst te worden betaald, tenzij anders vermeld t.n.v. I.M.P. Tulen, op rekeningnummer NL79ABNA 0442594909.
 

5.      Aansprakelijkheid

De praktijk is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en lichamelijke klachten. Voor mensen met psychiatrische problematiek, stoornissen, verslavingen of neiging tot zelfdestructief gedrag, is deze vorm van hulpverlening niet of minder geschikt. Bij twijfel op het psychische of lichamelijke gebied, dient de cliënt vooraf zelf contact op te nemen met de huisarts of een ander behandelende arts. De praktijk neemt geen verantwoordelijkheid voor diegene die toch onder deze omstandigheden een traject aangaan, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ingetulen.nl
 

6.      Vertrouwelijkheid

Ingetulen.nl verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er wordt besproken tijdens de contactmomenten. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt wordt altijd eerst toestemming gevraagd.
 

7.      Wijzigingen algemene voorwaarden

Als er gedurende het contact de algemene voorwaarden wijzigen zal ingetulen.nl de cliënt daarvan op de hoogte brengen.

bottom of page